Om Prospectum

Prospectum startades för över 25 år sedan. Verksamheten har bedrivits i Östersund, Uddevalla och från och med Juni 2009 i Halmstad med Charlott och Michael Råberg som nya ägare.

Vi lägger stor vikt på att ge bra support och service till inköparna/butikerna och våra samarbetspartners samt förser dem löpande med aktuell produktinformation samt övriga nyheter.

Utöver verksamheten i Sverige som innefattar centrala funktioner och Export så har vi en verksamhet med eget lager i Norge. Sedan arbetar vi tydligt mot att arbeta med affärspartners som sköter försäljning och distribution inom sina respektive marknads segment och geografisk marknad.

Under 2012 firar vi 25 års jubileum som företag i vår bransch.

Under 2012 firar vi 25 års jubileum som företag i vår bransch.

Vi är tripple A ratade (AAA) av Soliditet sedan 2005.