Om Prospectum

Prospectum startades för över 30 år sedan. Verksamheten har bedrivits i Östersund, Uddevalla och från och med Juni 2009 i Halmstad med Charlott och Michael Råberg som nya ägare.

Vi lägger stor vikt på att ge bra support och service till inköparna/butikerna och våra samarbetspartners samt förser dem löpande med aktuell produktinformation samt övriga nyheter.

Utöver verksamheten i Sverige som innefattar centrala funktioner och Export så har vi en verksamhet med eget lager i Norge. Sedan arbetar vi tydligt mot att arbeta med affärspartners som sköter försäljning och distribution inom sina respektive marknads segment och geografisk marknad.

Vi är tripple A ratade (AAA) av Soliditet sedan 2005.